Услед обилних падавина отпао плафон у Oдељењу суда у Старој Пазови


17.07.2016. године, Стара Пазова

Услед обилних падавина у дане викенда 16/17 јула 2016. године, у канцеларији судије Зорана Марковића у Одељењу суда у Старој Пазови отпао је плафон у површини 2м2 и неонски лустер који је од силине удара при паду направио рупу у зиду канцеларије, те је канцеларија услед оштећења и влаге потпуно неупотребљива.
Првог радног дана председница суда Марија Гмизић је посетила Одељење суда у Старој Пазови, где је на лицу места видела сва оштећења и упознала се са величином проблема. Електричари су истог дана откачили лустер, изоловали електрични кабал и отклонили опасност од могућег повређивања.
Већ следећег дана писмено је обавештена општинска управа Старе Пазове о насталој штети, обзиром да је Општина Стара Пазова корисник те зграде, те да је проблем са кровом и цурењем познат још од раније, односно да је пре две године већ била ангажована фирма за санирање кровне конструкције на згради. У телефонском разговору председнице суда и представника општинске управе добијена су уверавања да је Општина Стара Пазова вољна да се ангажује око санирања кровне конструкције као и да ће радње у том правцу бити предузете у што скоријем времену.
Судија Зоран Марковић ће привремено судити у другој канцеларији која ће бити примерена и адекватно опремљена за обављање судијског посла.