Судије Прекршајног суда у Руми


Распоред судија


1. Марија Гмизић, председник суда
2. Стоја Шљукић, заменик председника суда
3. Душанка Радовац
4. Светлана Павловић

Распоред судија у одељењима суда


Одељење суда у Инђији

5. Славољуб Жижић, заменик председника суда
6. Бранислав Дивљак
7. Бранка Мандић
8. Нада Добријевић

Одељење суда у Иригу

9. Марко Жугић, заменик председника суда

Одељење суда у Пећинцима

10. Ратко Ратковић, заменик председника суда
11. Жељена Вејновић

Одељење суда у Старој Пазови

12. Ана Штерић, заменик председника суда
13. Зоран Марковић