Правилници и акти Прекршајног суда у Руми


Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Руми, 14.01.2016. године Ms Word Pdf
Годишњи распоред послова Прекршајног суда у Руми за 2016. годину, 30.11.2015. године Ms Word Pdf
Правилник о начину унутрашњег узбуњивања у Прекршајном суду у Руми, 01.07.2015. године Ms Word Pdf
Правилник о начину коришћења службених мобилних телефона у Прекршајном суду у Руми, 15.05.2014. године Ms Word Pdf
Правилник о начину управљања и коришћења службених и приватних аутомобила у службене сврхе у Прекршајном суду у Руми, 15.05.2014. године Ms Word Pdf