Pravilnici i akti Prekršajnog suda u Rumi


Pravilnik o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta u Prekršajnom sudu u Rumi, 14.01.2016. godine Ms Word Pdf
Godišnji raspored poslova Prekršajnog suda u Rumi za 2016. godinu, 30.11.2015. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o načinu unutrašnjeg uzbunjivanja u Prekršajnom sudu u Rumi, 01.07.2015. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o načinu korišćenja službenih mobilnih telefona u Prekršajnom sudu u Rumi, 15.05.2014. godine Ms Word Pdf
Pravilnik o načinu upravljanja i korišćenja službenih i privatnih automobila u službene svrhe u Prekršajnom sudu u Rumi, 15.05.2014. godine Ms Word Pdf