Портпарол Прекршајног суда у Руми


Функцију портпарола суда обавља председник суда Марија Гмизић.

Техничко лице за контакт, секретар суда Санела Дробац.

 022 474-324
 prekrsajiruma@orion.rs