Portparol Prekršajnog suda u Rumi


Funkciju portparola suda obavlja predsednik suda Marija Gmizić.

Tehničko lice za kontakt, sekretar suda Sanela Drobac.

 022 474-324
 prekrsajiruma@orion.rs