Одељења Прекршајног суда у Руми


Одељење суда у Инђији


 22320 Инђија, Дунавска 2
 022 560-741
 022 560-741
 prekrsaji@indjija.net

Одељење суда у Иригу


 22406 Ириг, Николе Тесле 4
 022 461-274
 022 461-274
 prekrsajiirig@gmail.com

Одељење суда у Пећинцима


 22410 Пећинци, Школска 5
 022 2436-025
 022 2436-025
 oozp.pecinci@gmail.com

Одељење суда у Старој Пазови


 22300 Стара Пазова, Ћирила и Методија 18
 022 310-309
 022 310-309
 oozpstpazova@open.telekom.rs