Kontakti Prekršajnog suda u Rumi


Prekršajni sud u Rumi

 22400 Ruma, Železnička 13
PAK 330221

Matični broj: 08896186
Poreski identifikacioni broj (PIB): 106400589

Sudska uprava


 022 474-324
 022 474-324, 471-726
 prekrsajiruma@orion.rs

Pisarnica


 022 474-324

Računovodstvo


 022 474-324

Odeljenje suda u Inđiji


 22320 Iđija, Dunavska 2
PAK: 346725
 022 560-741
 022 560-741
 prekrsaji@indjija.net

Odeljenje suda u Irigu


 22406 Irig, Nikole Tesle 4
PAK: 335110
 022 461-274
 022 461-274
 prekrsajiirig@gmail.com

Odeljenje suda u Pećincima


 22410 Pećinci, Školska 5
PAK: 337174
 022 2436-025
 022 2436-025
 oozp.pecinci@gmail.com

Odeljenje suda u Staroj Pazovi


 22300 Stara Pazova, Ćirila i Metodija 18
PAK: 340348
 022 310-309
 022 310-309
 oozpstpazova@open.telekom.rs