Информатори о раду Прекршајног суда у Руми


Основни подаци о Прекршајном суду у Руми и Информатору о раду

Назив државног органа: Прекршајни суд у Руми

 22400 Рума, Железничка 13
ПАК: 330221
Матични број: 08896186
ПИБ: 106400589

 022 474-324
 022 474-324, 471-726
 prekrsajiruma@orion.rs

Информатор о раду Прекршајног суда у Руми, ажуриран 09.03.2022. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Руми, ажуриран 01.02.2021. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Руми, ажуриран 15.05.2018. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Руми, ажуриран 13.12.2016. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Руми, ажуриран 19.02.2016. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Руми, ажуриран 08.07.2014. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Руми, ажуриран 15.04.2013. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Руми, ажуриран 15.10.2012. године Ms Word Pdf
Информатор о раду Прекршајног суда у Руми, ажуриран 31.01.2011. године Ms Word Pdf