Informatori o radu Prekršajnog suda u Rumi


Osnovni podaci o Prekršajnom sudu u Rumi i Informatoru o radu

Naziv državnog organa: Prekršajni sud u Rumi

 22400 Ruma, Železnička 13
PAK: 330221
Matični broj: 08896186
PIB: 106400589

 022 474-324
 022 474-324, 471-726
 prekrsajiruma@orion.rs

Informator o radu Prekršajnog suda u Rumi ažuriran 15.05.2018. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Rumi ažuriran 13.12.2016. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Rumi ažuriran 19.02.2016. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Rumi ažuriran 08.07.2014. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Rumi ažuriran 15.04.2013. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Rumi ažuriran 15.10.2012. godine Ms Word Pdf
Informator o radu Prekršajnog suda u Rumi ažuriran 31.01.2011. godine Ms Word Pdf