Izvršen trajan prenos svojinskih prava nad sredstvima za rad i kompjuterskom opremom


14.09.2016. godine, Ruma

U sklopu Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast (JRGA) dana 14.09.2016. godine izvršen je trajan prenos svojinskih prava nad sredstvima za rad i kompjuterskom opremom na Prekršajni sud u Rumi, a koju je sud u prethodne tri godine u okviru JRGA projekta primio od USAID-a.