Odeljenje suda u Pećincima dobilo na korišćenje jednu kancelariju


04.05.2016. godine, Pećinci

Dana 04.05.2016 uz saglasnost Ministarstva pravde, a po odobrenju predsednika Osnovnog suda u Rumi, Prekršajni sud u Rumi - Odeljenje suda u Pećincima je dobilo na korišćenje jednu prostoriju od 24m2 koja će ubuduće biti korišćena za sudijsku kancelariju i suđenja, dok će kancelarija u kojoj je sudija boravio pre preseljenja biti namenjena za arhivu odeljenja čime će se rešiti gorući problem smeštaja arhivske građe u Odeljenju suda u Pećincima.