Одржана седница свих судија Прекршајног суда у Руми


25.03.2016. године, Рума

Дана 25.03.2016. године у седишту Суда у Руми одржана је седница свих судија, са следећим дневним редом:

1. Рад у СИПРЕС програму(апликацији)
2. Нерешени стари предмети(порески, царински, девизни)
3. Разно