Održana sednica svih sudija Prekršajnog suda u Rumi


25.03.2016. godine, Ruma

Dana 25.03.2016. godine u sedištu Suda u Rumi održana je sednica svih sudija, sa sledećim dnevnim redom:

1. Rad u SIPRES programu(aplikaciji)
2. Nerešeni stari predmeti(poreski, carinski, devizni)
3. Razno