• Prekršajni sud u Rumi

  Prekršajni sud u Rumi

   22400 Ruma, Železnička 13
   022 474-324
   022 474-324, 471-726
   prekrsajiruma@orion.rs

  Matični broj: 08896186 PIB: 106400589

  Predsednik suda
  Marija Gmizić

 • Prekršajni sud u Rumi, Odeljenje suda u Inđiji

  Prekršajni sud u Rumi

  Odeljenje suda u Inđiji

   22320 Inđija, Dunavska 2
   022 560-741
   022 560-741
   prekrsaji@indjija.net

  Zamenik predsednika suda
  Slavoljub Žižić
 • Prekršajni sud u Rumi, Odeljenje suda u Irigu

  Prekršajni sud u Rumi

  Odeljenje suda u Irigu

   22406 Irig, Nikole Tesle 4
   022 461-274
   022 461-274
   prekrsajiirig@gmail.com

  Zamenik predsednika suda
  Marko Žugić
 • Prekršajni sud u Rumi, Odeljenje suda u Pećincima

  Prekršajni sud u Rumi

  Odeljenje suda u Pećincima

   22410 Pećinci, Školska 5
   022 2436-025
   022 2436-025
   oozp.pecinci@gmail.com

  Zamenik predsednika suda
  Ratko Ratković
 • Prekršajni sud u Rumi, Odeljenje suda u Pećincima

  Prekršajni sud u Rumi

  Odeljenje suda u Staroj Pazovi

   22300 Stara Pazova, Ćirila i Metodija 18
   022 310-309
   022 310-309
   oozpstpazova@open.telekom.rs

  Zamenik predsednika suda
  Ana Šterić
Isključi nasilje