• Прекршајни суд у Руми

  Прекршајни суд у Руми

   22400 Рума, Железничка 13
   022 474-324
   022 474-324, 471-726
   prekrsajiruma@orion.rs

  Матични број: 08896186 ПИБ: 106400589

  Председник суда
  Марија Гмизић

 • Прекршајни суд у Руми, Одељење суда у Инђији

  Прекршајни суд у Руми

  Одељење суда у Инђији

   22320 Инђија, Дунавска 2
   022 560-741
   022 560-741
   prekrsajiindjija@gmail.com

  Заменик председника суда
  Славољуб Жижић
 • Прекршајни суд у Руми, Одељење суда у Иригу

  Прекршајни суд у Руми

  Одељење суда у Иригу

   22406 Ириг, Николе Тесле 4
   022 461-274
   022 461-274
   prekrsajiirig@gmail.com

  -
 • Прекршајни суд у Руми, Одељење суда у Пећинцима

  Прекршајни суд у Руми

  Одељење суда у Пећинцима

   22410 Пећинци, Школска 5
   022 2436-025
   022 2436-025
   oozp.pecinci@gmail.com

  Заменик председника суда
  Жељена Вејновић
 • Прекршајни суд у Руми, Одељење суда у Старој Пазови

  Прекршајни суд у Руми

  Одељење суда у Старој Пазови

   22300 Стара Пазова, Ћирила и Методија 18
   022 310-309
   022 310-309
   oozpstpazova@open.telekom.rs

  Заменик председника суда
  Ана Штерић
Корона вирус

Искључи насиље

Електронска евиденција сталних судских преводилаца и тумача